Har du koll på hur hållbar din stad är?

Visste du att … 

  • Klimatavtrycket för Örebro kommun ska minska med minst 40 procent per invånare till 2020?

  • Vi på E.ON hjälpte det kommunala fastighetsbolaget Futurum att nå sitt klimat- och miljömål 12 år tidigare än planerat, alltså 2018 i stället för 2030? Nu levereras förnybar fjärrvärme till alla deras fastigheter.

  • Den genomsnittlige örebroaren förbrukar sin andel av naturkapitalet på mindre än 100 dagar? Det innebär att Örebroare använder mer än tre gånger så mycket som naturen klarar av att reproducera i ett längre perspektiv.

  • Örebro var Sveriges sjätte miljöbästa kommun 2019 enligt tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking?

  • Det fanns 167 solcellsanläggningar i Örebro 2017?

  • Vi på E.ON från 1980 till i dag har minskat CO2-utsläppen från vår fjärrvärmeproduktion med cirka 70 procent i Örebro. Totalt räknar vi med att ha minskat med över 90 procent till 2025.
  • Örebro har utsetts till Sveriges bästa naturvårdskommun 2018 i kategorin ”Större städer” av Svenska Naturskyddsföreningen? Rankingen bygger på en omfattande enkät som svarar på hur det står till med naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner.

  • Kommunerna i Örebro län har lyckats minska elanvändningen för utomhusbelysning med nästan 70 procent genom att byta ut väg- och gatubelysning mot ny effektiv LED-belysning?

  • Örebro kommun sedan 2014 har en grön obligation för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara investeringar? Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt.

Tillsammans förnyar vi Örebro

Här kan du läsa mer om hur vi och några lokala hjältar förnyar Örebro.