En livsviktig kunskap

Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn. Simkunnighet är något som varje barn i Sverige har rätt att lära sig. Enligt kursplanen för grundskolan ska eleverna kunna simma i slutet av årskurs fem. Trots det säger 1 av 6 av Sveriges föräldrar med barn mellan 4 och 17 år att deras barn inte kan simma i en undersökning utförd av Trygg-Hansa.

Stiftelsen H2O arbetar med att stödja verksamhet som bidrar till att utveckla simkunnigheten hos framförallt barn och ungdomar från invandrartäta områden i Stockholm. Tillsammans med Svenska Simförbundet har de lanserat Simkunnighetsprojekt H2O. Intresset bland skolor i Stockholmsområdet är stort och bara i Tensta står tolv skolor i kö för att delta.

Vi är en samarbetspartner till H2O och bidrar bland annat till att det finns simlärare som lär ut enligt Svensk Simidrotts metodik och att hundra barn per termin får denna undervisning.

Var med du också

Skänk ett bidrag och stötta stiftelsen i sitt arbete med att ge fler barn möjligheten att lära sig simma.