1. Om E.ON
  2. Innovation

DjupGeo - Geotermisk energi

2022: en game-changer för uppvärmning, baserad på geotermisk energi

ectogrid™

Det är dags att börja dela energi – för en hållbar stad. Dela ditt överskott eller använd någon annans.

Lokala energisystem

Stora energisystem idag. Lokal produktion i morgon.

Agile Growth

Utvecklar du framtidens lösningar för energi och hållbarhet? Gå med i vårt program!

Projektet FUTURE

Vi har idag ett samarbete med Region Skåne för att skapa en mer hållbar energiförbrukning på vårt sjukhusområde här i Malmö SUS.