För att kunna ställa om till ett samhälle som är oberoende av fossila bränslen, behövs både nya tankesätt och ny teknik. Vi satsar stort på innovativa energilösningar som bidrar till att driva samhället framåt och skapa en mer hållbar värld.

SWITCH – effektmarknadsplatsen

Vår digitala marknadsplats SWITCH hjälper till att optimera användandet av vårt elnät och undvika kapacitetsbrist. På så sätt kan vi ansluta nya företag och göra det möjligt för befintliga att expandera. Projektet är ett samarbete med bland andra Vattenfall och Svenska kraftnät.

Kraftledningar ovanför brun äng

DjupGeo – utsläppsfri geotermisk fjärrvärme

DjupGeo är Sveriges första djupgeotermiska anläggning som levererar värme direkt till fjärrvärmenätet. Det är en hållbar energilösning som drar nytta av jordens egen, rena värme. Inom tio år kommer våra fem anläggningar värma upp stora delar av Malmö helt utsläppsfritt.

E.ON ectogrid™ – framtidens smarta energilösning

Genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov, gör E.ON ectogrid™ det möjligt att utnyttja varandras restenergi. Genom att dela energi använder vi den energi som redan finns, innan vi tillför ny. E.ON ectogrid™ bidrar till en hållbar stad och har potential att förändra hela energimarknaden.

FUTURE – intelligent energi- och resurssystem

På Malmö sjukhusområde pågår utvecklingen av en mängd smarta lösningar för energi, vatten och avfall. I samarbete med främst Region Skåne skapar vi bland annat möjligheter för ett flexiblare energisystem och ett mer effektivt användande av resurser. Allt med hållbart och cirkulärt tänk. 

Lokala energisystem – småskalig elproduktion

Med lokala energisystem är det möjligt att göra mindre områden självförsörjande på förnybar energi, genom att ta vara på el som produceras på plats. I den lilla skånska byn Simris har vi skapat Sveriges första lokala energisystem, men det är bara början. 

Hyllie Terrass – klimatneutral kontorsfastighet

I Malmös hållbara stadsdel Hyllie byggs just nu Hyllie Terrass. Genom vår helhetslösning Next, kan vi tillsammans med Skanska skapa Sveriges första klimatneutrala kontorsfastighet. Lösningen bygger på förnybar, lokal, digital och delad energi.

Skanska Hyllie Terrass, visualisering av terass

Tamarinden - energismart stadsdel

Genom innovativa energilösningar är vi med och driver utvecklingen när Örebros nya hållbara stadsdel växer fram. Här byggs ett lågtempererat fjärrvärmenät. I ett pilotprojekt planeras ett likspänningsnät för delning av energi mellan fastigheterna i området.

Solcellsanläggning och vindkraftverk i Simris

Att tänka hållbarhet är självklart 

Innovativa lösningar och stora satsningar spelar en viktig roll. Men hållbarhet är en självklar del i hela vår verksamhet, från smarta tjänster som hjälper dig att ha koll på din energiförbrukning, till vårt övergripande mål att ställa om till 100 procent förnybar eller återvunnen energi senast 2025. 

Flicka håller blå sjal mot himmeln

Hållbarhetsrapport 2021

Vill du dyka ner i siffror och statistik och få en djupare bild av vårt hållbarhetsarbete? Läs mer om vad vi gör för miljön och människor i vår senaste hållbarhetsrapport.