1. Om E.ON
  2. Innovation
Vy över Simris.

Lokala energisystem

Stora energisystem idag. Lokal produktion i morgon.

Tågperrong

Agile Growth

Utvecklar du framtidens lösningar för energi och hållbarhet? Gå med i vårt program!

ectogrid vy över storstad.

ectogrid™

Det är dags att börja dela energi – för en hållbar stad. Dela ditt överskott eller använd någon annans.