En game-changer för uppvärmning, baserad på geotermisk energi

En ny, innovativ energisatsning tar plats i Malmö – DjupGeo: Sveriges första djupgeotermiska anläggning som ska leverera värme direkt till fjärrvärmenätet. En hållbar energilösning som drar nytta av jordens egen, förnybara energi. Projektet har inletts, testhål har borrats ochmålet är att på sikt kunna värma upp stora delar av Malmö med utsläppsfri värme.

DjupGeo – Sveriges första djupgeotermiska anläggning av E.ON
Geotermisk uppvärmning används på Island

Från omöjlighet till möjlighet

Geotermisk uppvärmning är ingen nyhet i sig. Det används flitigt på platser med gynnsamma förutsättningar, exempelvis Island. Utmaningen hos oss i Sverige är att vi behöver borra djupt för att få tillräcklig temperatur, vilket tidigare inte varit realistiskt. Nu är teknikutvecklingen på väg att nå så långt att vi kan borra till de djup som behövs för att utvinna jordens egen, rena värme på ett säkert och resurseffektivt sätt. Det är i den forskningsfronten vårt projekt befinner sig.

Hur fungerar DjupGeo?

Hur fungerar DjupGeo?

För att nå den geotermiska värmen i Malmö behövs två 7 kilometer djupa hål och en förbindelse mellan dem, som skapar ett slutet system. I ena hålet pumpas avkylt vatten ner. Och ur det andra hålet pumpas det uppvärmda vattnet upp och växlas över till Malmös befintliga fjärrvärmesystem. Allt sker på en väldigt liten yta, utan utsläpp från förbränning. Systemet kan dessutom utrustas för att generera den el som behövs för driften.

”Vi har stora förhoppningar om att djupgeotermi är en av de bästa lösningarna för att minska våra klimatpåverkande utsläpp”

Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige
Marc Hoffmann - vd E.ON Sverige

Samarbete med experter och myndigheter

I processen arbetar vi tätt tillsammans med experter från St1, som har erfarenhet av ett eget pilotprojekt i finska Espoo. Vi samarbetar även med andra intressenter som Malmö stad och länsstyrelsen i Skåne.

För det utsläppsfria samhället

DjupGeo är en långsiktig energilösning som skapar helt nya förutsättningar för uppvärmning. Till skillnad från hur vi värmer upp de flesta städerna idag kräver DjupGeo ingen förbränning. Det här är ett stort steg framåt för att möta klimatutmaningen. Först i Sverige. Sedan vidare i Norden, Europa och världen.

Illustration över Malmö

Tillsammans ger vi Malmö superkrafter

Läs mer om hur vi och lokala hjältar jobbar tillsammans för att Malmö ska bli en modern, klimatsmart och socialt hållbar stad.

Solcellsanläggning och vindkraftverk i Simris

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills.