2022: en game-changer för uppvärmning, baserad på geotermisk energi

Vi kan äntligen dra av skynket från vår nya, innovativa energisatsning DjupGeo: Sveriges första djupgeotermiska anläggning som levererar värme direkt till fjärrvärmenätet. En hållbar energilösning som drar nytta av jordens egen, förnybara energi. Vi har precis inlett arbetet med den första av fem anläggningar som kommer att kunna värma upp stora delar av Malmö med utsläppsfri värme inom tio år. Och vi planerar att sätta den första anläggningen i drift redan 2022.

DjupGeo – Sveriges första djupgeotermiska anläggning av E.ON
Geotermisk uppvärmning används på Island

Från omöjlighet till möjlighet

Geotermisk uppvärmning är ingen nyhet i sig. Det används flitigt på platser med gynnsamma förutsättningar, exempelvis Island. Utmaningen hos oss i Sverige har varit att vi behövt borra så djupt för att få tillräcklig temperatur, vilket inte tidigare har varit realistiskt. Nu har teknikutvecklingen nått så långt att vi kan borra till de djup som behövs för att utvinna jordens egen, rena värme på ett säkert och resurseffektivt sätt.

Hur fungerar DjupGeo?

Hur fungerar DjupGeo?

För att nå den geotermiska värmen kommer vi borra två 7 kilometer djupa hål med en förbindelse mellan dem som skapar ett slutet system. I ena hålet pumpas avkylt vatten ner. Och ur det andra hålet får vi uppvärmt vatten som växlas över till Malmös befintliga fjärrvärmesystem. Allt sker på en väldigt liten yta, utan utsläpp från förbränning. Systemet kan dessutom utrustas för att generera den el som behövs för driften.

”Vi har stora förhoppningar om att djupgeotermi är en av de bästa lösningarna för att minska våra klimatpåverkande utsläpp”

Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige
Marc Hoffmann - vd E.ON Sverige

Samarbete med experter och myndigheter

I processen arbetar vi tätt tillsammans med experter från St1 som har erfarenhet av ett eget pilotprojekt i finska Espoo. Vi samarbetar även med andra intressenter som Malmö stad och länsstyrelsen i Skåne.

För det utsläppsfria samhället

DjupGeo är en långsiktig energilösning som skapar helt nya förutsättningar för uppvärmning. Till skillnad från hur vi värmer upp de flesta städerna idag kräver DjupGeo ingen förbränning. Det här är ett stort steg framåt för att möta klimatutmaningen. Först i Sverige. Sedan vidare i Norden, Europa och världen.

Illustration över Malmö

Tillsammans ger vi Malmö superkrafter

Läs mer om hur vi och lokala hjältar jobbar tillsammans för att Malmö ska bli en modern, klimatsmart och socialt hållbar stad.

Solcellsanläggning och vindkraftverk i Simris

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills.