Lokala Energisystem

Med småskalig och lokal elproduktion från förnybar energi vill vi få Sverige att växa. I Simris är det redan igång, men det är bara början.

Vad är lokala energisystem?

Med lokala energisystem blir det möjligt att göra avgränsade områden självförsörjande genom att ta vara på el som produceras lokalt med förnybara källor, som solceller på villatak eller små vindkraftverk.

Vi förnyar Simris

I den skånska byn Simris har vi skapat Sveriges första lokala energisystem. Under en testperiod ska byn vara helt självförsörjande på lokalproducerad el från förnybara energikällor var femte vecka.

Direkt från Simris

Kika runt i det lokala energisystemet i Simris! Vi har tagit fram en visualisering som visar produktionen i realtid, i olika delar av systemet. Dessutom kan du fördjupa dig i tekniken bakom systemet.