Lokal energiproduktion | Om projketet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Framtiden är lokal

Lokala Energisystem

Det blir allt mer angeläget att hitta vägar mot ett mer hållbart samhälle. Vi måste utnyttja förnybara energikällor bättre och samtidigt använda energin på smartare sätt. Därför startar vi nu Lokala Energisystem, som är ett utvecklingsprojekt för att göra avgränsade områden självförsörjande med förnybar el.

Utvecklingsprojektet Lokala energisystem går ut på att skapa smarta elnät, där lokala, avgränsade områden blir självförsörjande med förnybar el. Du som konsument får då större kontroll över hur din el produceras och förhoppningsvis också mer motivation till att använda elen mer effektivt till vardags.

Stort energisystem idag

Sveriges energisystem är idag uppbyggt av ett stort centralt system där invånarnas behov av el och värme främst täcks av produktionskällor som vattenkraft och värmekraft. Även elnätet är uppbyggt efter detta energisystem där stora "motorvägar" av ledningar transporterar elen ut till användarna. Det stora systemet är kostnadseffektivt men tar liten hänsyn till lokala förutsättningar och är svårt att optimera utifrån ett användarperspektiv. Det skapar inte heller några incitament för konsumenten att minska sin förbrukning.

Lokal produktion imorgon

Med vårt utvecklingsprojekt Lokala Energisystem vill vi lära oss mer om och utveckla ett energisystem som täcker den användning som finns lokalt, med fokus på de möjligheter som finns för varje område.

Ett exempel kan vara att installera solceller på taken, för att försörja hushållen med el, i kombination med mikropannor som genererar värme. Eller att grannar går ihop och köper turbiner som genererar energi från vinden eller från vattendraget bakom huset.

För att ytterligare optimera modellen kan den el som produceras under dagen, när hushållets medlemmar inte är hemma, säljas till en förskola eller ett ålderdomshem i närheten. Grundtanken i det nya systemet är att ge förutsättningar för ökad inblandning av förnybar energiproduktion, som sol och vind, baserat på vilka tillgångar som finns lokalt. Produktionen av energi ska matchas mot konsumenternas behov och användande – då kan vi se till att all energi gör nytta.

Det som gör det möjligt att styra produktion och konsumtion är ett avancerat styrsystem som både ser till att elkvaliten är god och att det lokala energisystemet optimeras efter de önskade förutsättningarna. Styrsystemet kommer även bidra med information från de olika produktionsenheterna så att det finns möjlighet att följa den lokala elproduktionen.

Kan det bli för mycket el i systemet?

Det pratas om vad som händer när solen inte skiner och vinden inte blåser, när batterier och reservkraft är viktigt. Men vad händer när vinden blåser för fullt och solen strålar från himlen samtidigt som ingen är hemma och kokar sin pasta? I dessa ögonblick har systemet mycket produktion men få kunder som förbrukar elen. Ganska snabbt kommer batteriet eller batterierna i systemet vara fulladdat och vart tar elen vägen då?

Försäljning och lagring av el

Det finns flera olika sätt att lösa detta på, det lokala systemet skulle då kunna koppla upp sig på det centrala nätet och skicka över den ”överblivna produktionen”. I framtiden skulle det innebära att de som äger produktionskällorna i det lokala energisystemet säljer produktionen in på den centrala marknaden. Men det är också möjligt att använda denna el till att exempelvis värma upp vatten. Detta vatten kan lagras i tankar och användas vid ett senare tillfälle, men det kan också exempelvis användas för att värma upp en pool eller i vattenburen värme.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018
av E.ON Energidistribution