Lokal energiproduktion | Vad är lokala energisystem? - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vad är lokala energisystem?

Med småskalig och förnybar elproduktion får vi Sverige att växa.

För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att producera egen el, framförallt via solceller på taken. Därför har vi startat ett utvecklingsprojekt med målet att göra avgränsade områden i Sverige självförsörjande på förnybar el. Simris är först och just nu det enda.

Ett steg mot att förnya Sverige

Det lokala energisystemet i den skånska byn Simris är ett pilotprojekt som testar att göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el från solceller och vindkraft under avgränsade perioder. Framöver hoppas vi att samma teknik kan användas även på andra platser, kanske i ett storstadskvarter eller på en liten ö i havet. Vi ser det som ett komplement till dagens energisystem med stora, centrala kraftverk och långa transportsträckor.

Fördelar med lokala energisystem

Så fungerar det

Frågor och svar om lokala energisystem

Frågetecken

Varför satsar ni på lokala energisystem?

När vi blickar framåt i tiden, tror vi oss se att människor är intresserade av att gå samman och lösa sina energibehov med lokalt producerad, företrädesvis förnybar, energi. Detta kommer att ske i större skala om 10, 20 kanske 30 år. Vi ser en affärsmöjlighet i detta, då vi har en lång och gedigen erfarenhet av att bygga och driva anläggningar. Men små mikronät har speciella förutsättningar och kräver en delvis annan teknik. För att kunna erbjuda detta när efterfrågan finns, måste vi lära oss att använda tekniken rätt. Vi är en av få aktörer som kan göra det på riktigt.

Frågetecken

Varför har E.ON Energidistribution valt ut just Simris?

Vi väljer områden i våra elnät där vi ser att det skulle fungera med ett lokalt energisystem utifrån hur elnätet är byggt idag. Vi tittar också på vilka typer av kunder som bor i området och vad det skulle kunna finnas för lokala fördelar, exempelvis i form av samarbeten eller existerande förnybar produktion. Öar och kustnära områden har varit intressanta i urvalet då det är ett bra vindläge.

Frågetecken

Vem betalar för projektet i Simris?

Detta är ett projekt som får stöd av EU inom ramen för deras innovationsprojekt Horizon2020 och programmet InterFlex. Det har kostat cirka 35 miljoner kronor, varav E.ON står för cirka 50 procent.

Fler frågor och svar

Se fler vanliga frågor och svar om lokala energisystem och projektet i Simris.

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)