YouTubern Johan "Matgeek" Hedberg har hälsat på i den skånska byn Simris där vi har skapat Sveriges första lokala energisystem. Under en testperiod ska systemet göra byn helt självförsörjande på 100 procent förnybar och lokalproducerad el var femte vecka. 

Se även Matgeeks tidigare videos om att installera solceller på sitt hustak och om livet som solfarmare.

Vad är lokala energisystem och varför satsar vi på det?

För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att producera egen el, framförallt via solceller på taken. Det ger helt nya utmaningar kring hur vi producerar och distribuerar el i våra nät. Hur kan vi få ut en stabil och driftsäker spänning till våra kunder med ett system som innehåller många små, väderberoende produktionsanläggningar? I Simris söker vi svaret.

Håll dig uppdaterad!

Så här fungerar det

Hundpromenad

Produktion där den behövs

I Simris finns det redan solceller och vindkraftverk. Därför är det en perfekt plats att testa på. Vi har kopplat ihop vindkraftverket och solcellsanläggningen med ett smart styrsystem, ett batterilager och ett reservkraftverk drivet av biobränsle.

Solceller

Systemets hjärta

Det smarta styrsystemet är hjärtat i det unika elsystemet i Simris. Hela femtio gånger per sekund ser det till att spänningen är exakt rätt och att den lokala elproduktionen matchas mot konsumenternas behov och användande.

Flödesbatteri i Simris.

All energi gör nytta

När det blåser och solen strålar, samtidigt som elförbrukningen är låg lagras elen i det stora batteriet i Simris. När det är fulladdat, och systemet inte är i ö-nätsdrift, skickas den överblivna produktionen över till det centrala nätet.

Hela Simris hjälper till

För att lagra överskottsenergin används även sådant som finns lokalt, som simrisborna kan tänka sig att dela med sig av, som värmepumpar och solcellsbatterier. Det finns ett fint engagemang och många som bidrar till byns nya energisystem.

Frågor och svar om lokala energisystem

Varför satsar ni på lokala energisystem?

När vi blickar framåt i tiden, tror vi oss se att människor är intresserade av att gå samman och lösa sina energibehov med lokalt producerad, företrädesvis förnybar, energi. Detta kommer att ske i större skala om 10, 20 kanske 30 år. Vi ser en affärsmöjlighet i detta, då vi har en lång och gedigen erfarenhet av att bygga och driva anläggningar. Men små mikronät har speciella förutsättningar och kräver en delvis annan teknik. För att kunna erbjuda detta när efterfrågan finns, måste vi lära oss att använda tekniken rätt. Vi är en av få aktörer som kan göra det på riktigt.

Varför har E.ON Energidistribution valt ut just Simris?

Vi väljer områden i våra elnät där vi ser att det skulle fungera med ett lokalt energisystem utifrån hur elnätet är byggt idag. Vi tittar också på vilka typer av kunder som bor i området och vad det skulle kunna finnas för lokala fördelar, exempelvis i form av samarbeten eller existerande förnybar produktion. Öar och kustnära områden har varit intressanta i urvalet då det är ett bra vindläge.

Vem betalar för projektet i Simris?

Detta är ett projekt som får stöd av EU inom ramen för deras innovationsprojekt Horizon2020 och programmet InterFlex. Det har kostat cirka 35 miljoner kronor, varav E.ON står för cirka 50 procent.