Investeringar | för kunder, leveranssäkerhet & miljö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Investeringar

Investeringar

Alla investeringar vi gör ska bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle, med smarta energilösningar som är både effektiva och klimatsnåla.

Vi investerar i elnätet

Fram till år 2020 kommer E.ON att investera 12,5 miljarder kronor på att förbereda elnäten för framtidens energisystem.
Elnätsinvesteringar
E.ON Energidistribution

Investeringar i fjärrvärme och fjärrkyla

I samarbete med kunder, kommuner och andra aktörer utvecklar och investerar E.ON i värme- och kylalösningar för den hållbara staden.
Värmeinvesteringar
E.ON Värme