Investeringar

Alla investeringar vi gör ska bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle, med smarta energilösningar som är både effektiva och klimatsnåla.

Vi investerar i elnätet

Fram till år 2020 kommer E.ON att investera 12,5 miljarder kronor på att förbereda elnäten för framtidens energisystem.
Elnätsinvesteringar
E.ON Elnät

Investeringar i fjärrvärme och fjärrkyla

I samarbete med kunder, kommuner och andra aktörer utvecklar och investerar E.ON i värme- och kylalösningar för den hållbara staden.
Värmeinvesteringar
E.ON Värme