Investeringar | för kunder, leveranssäkerhet & miljö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Investeringar

Nu investerar vi för att förnya energinäten

Se hur vi moderniserar energinäten för att Sverige ska kunna växa med förnybar energi.

Vi förnyar elnätet

Nu gör vi vår största satsning någonsin för att göra det möjligt att förnya Sverige.
Se hur vi förnyar elnätet
E.ON Energidistribution (nät)

Investeringar i fjärrvärme och fjärrkyla

I samarbete med kunder, kommuner och andra aktörer utvecklar och investerar E.ON i värme- och kylalösningar för den hållbara staden.
Värmeinvesteringar
E.ON Värme