Investeringar | Så förnyar vi elnätet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Se hur vi bygger ett elnät för framtiden

Så gör vi det möjligt för Sverige att växa med förnybar energi.

Vi vill göra det möjligt för dig att leva ett hållbart liv med förnybar energi där du kan ladda din elbil, åka tåg och producera din egen solel om du vill. Vårt nuvarande elnät är uppbyggt för att koppla ihop ett fåtal stora kraftverk med städer och fabriker. Elnätet måste anpassas för att klara både omställningen till lokalproducerad el från förnybara energikällor som sol och vind, och ökande kapacitetskrav från våra växande städer. Så nu gör vi vår största satsning någonsin, en omställning som inte bara är bra för klimatet, utan också helt nödvändig för vårt samhälle.

Så förnyar vi Sverige

Senast år 2025 ska all energi vi levererar vara förnybar eller återvunnen. Detta har vi gjort hittills för att nå vårt mål.

Se mer

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution