1. Om E.ON
  2. Investeringar
  3. Elnätsinvesteringar

Vi vill göra det möjligt för dig att leva ett hållbart liv med förnybar energi där du kan ladda din elbil, åka tåg och producera din egen solel om du vill. Vårt nuvarande elnät är uppbyggt för att koppla ihop ett fåtal stora kraftverk med städer och fabriker. Elnätet måste anpassas för att klara både omställningen till lokalproducerad el från förnybara energikällor som sol och vind, och ökande kapacitetskrav från våra växande städer. Så nu gör vi vår största satsning någonsin, en omställning som inte bara är bra för klimatet, utan också helt nödvändig för vårt samhälle.

Så förnyar vi Sverige

Senast år 2025 ska all energi vi levererar vara förnybar eller återvunnen. Detta har vi gjort hittills för att nå vårt mål.

Vi gör det möjligt för Vaxholm att växa

Vaxholm växer, därför ökar vi kapaciteten samtidigt som vi minskar avbrotten. Det är en del i vårt större projekt att fram till år 2023 vädersäkra hela vårt elnät.

Vi förnyar Simris

I den skånska byn Simris har vi skapat Sveriges första lokala energisystem. Under en testperiod ska byn vara självförsörjande på lokalproducerad el från förnybara energikällor.

När Örebro byggs ut hänger vi med

Det råder byggboom i Örebro. Därför investerar vi 100 miljoner kronor de närmaste åren för att öka kapaciteten och se till att antalet strömavbrott blir färre i staden.

Stor satsning på elnätsstation

Vart 40-50:e år behöver elnätsstationer uppgraderas. Vår senaste uppgradering gjordes i Mörarp och ger nu en säker elleverans till 350 000 invånare i området.

Vi säkrar elnätet på Öland

För att trygga elförsörjningen mellan Öland och fastlandet investerar vi i nya transformatorstationer och ökar elproduktionen från vind.

Avbrottsberedskap i en meter snö

Under ett snöoväder blev ett stort antal kunder i Valdemarsvik strömlösa. Efter omfattande reparationer i djup snö lyckades vi ge alla ström igen. Men det kunde ha varit mycket värre.

Helikopter stormsäkrar med laser och motorsåg

Med hjälp av helikoptrar utrustade med laser och motorsågar stormsäkrar vi de svenska skogarna och minskar därmed antalet träd som faller över elledningarna.

Elnätet – hur funkar det egentligen?

Att det finns el när vi vill använda brödrosten eller ladda telefonen är så självklart att vi knappt tänker på det. Men hur kommer elen till eluttaget?