Kapaciteten i Sveriges elnät måste fördubblas till 2040. Som Sveriges största elnätsägare investerar vi på E.ON mellan år 2020 och 2023 över 16 miljarder kronor för att bygga ut våra elnät, möjliggöra den gröna energiomställningen och bygga bort flaskhalsarna.

Investeringarna ska bidra till fortsatta elnäts­förstärkningar på såväl regionnäts- som lokalnätsnivå. Samtidigt ska elnätet säkras för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

Få koll på projekt i lokalnätet 

I Projektkollen kan du läsa mer om aktuella projekt samt se våra investeringar i lokalnätet i de olika kommunerna.

Stora krav på elnätet

Den gröna omställningen innebär att efterfrågan på fossilfri elproduktion ökar explosions­artat under de närmaste åren, då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen. Det ställer stora krav på elnätet.