E.ONs investeringar | Till nytta för kunder, leveranssäkerhet och miljö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Man mitt i röjningsarbete

Vi framtidssäkrar elnäten

Nu gör vi vår största satsning någonsin för att minska avbrotten och förnya Sverige

Det kanske inte märks. Men bakom kulisserna, medan samhället fortsätter fungera, framtidssäkrar vi elnätet så att det ska klara alla nya energibehov. Vi fortsätter arbetet med att minska antalet avbrott. Vi drar fram mer kraft till snabbväxande städer, och gör det möjligt för fler att producera förnybar energi. Allt för att vara med och skapa ett land som kan fortsätta förnyas.  Med energi från naturens kraft. Inte på dess bekostnad.
 

Minska avbrotten

Vi tycker att alla har rätt till förnybar el utan avbrott, oavsett var de bor. Därför har vi under de senaste tio åren varit ett av de företag som har satsat mest för att minska antalet avbrott genom att vädersäkra våra elledningar, framförallt på landsbygden.  Sedan 2005 har vi därför byggt om långt över 30 000 kilometer (tre kvarts varv runt jorden) elledning, oftast genom att gräva ner den. Satsningen på ökad leveranssäkerhet av el fortsätter i hela landet och skapar mer än 2 000 arbetstillfällen. 2022-2023 räknar vi med att kunna gå i mål med vädersäkringen i de delarna av lokalnäten som är hårdast drabbat av återkommande stormar.

Mer kraft där det behövs

Samhället är mer och mer beroende av el och de flesta av oss har vant oss vid att elen bara ska fungera. I många städer ökar antalet invånare som behöver el och samtidigt ser vi en kraftig ökning av antalet elbilar. Det gör att kapaciteten till många av våra städer behöver byggas ut.

Mer lokal förnybar energi

Elnätens bidrag till klimatomställningen är exempelvis att ansluta stora vindkraftparker och säkra överföringsförmågan till stamnätet. Men också att säkra elnätet så att även mindre ledningar kan ta emot el som producerats på enskilda kunders hustak genom solceller.

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2018
av E.ON Energidistribution