apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Man mitt i röjningsarbete

Investeringar i elnätet

Våra investeringar kopplar dels till våra långsiktiga förvaltning och utveckling av svensk energiproduktion, dels till elnätet för ökad leveranssäkerhet. Vi gör också investeringar i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät, som driver omställningen till framtidens energilandskap.

För att vara med och driva omställningen prioriterar vi också att uthålligt utveckla kundlösningar som är smarta, innovativa och hållbara.

Efter våra rekordhöga investeringar på 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013, gjorde vi fortsatta investeringar på över sex miljarder under 2014.

Smarta kundlösningar

Vi har erbjudit 120 000 kunder att kostnadsfritt få vår smarta 100 Koll-mätare, för att bättre förstå och på sikt kontrollera sin elförbrukning. Målet är att all energi ska göra nytta. 

I Malmös största utbyggnadsområde Hyllie testar och utvecklar vi innovativa lösningar med sikte på framtidens energilandskap. Fler kunder har successivt anslutit fastigheter till våra smarta nätplattform. Bit för bit byggs en modell av framtidens hållbara samhälle upp i Hyllie med hjälp av digitala lösningar.

Ökad leveranssäkerhet

Det svenska energisystemet kommer att genomgå stora förändringar under de närmaste åren. Andelen förnybar el ökar samtidigt som kunderna i allt större omfattning vill producera sin egen el. Vi vill främja den utvecklingen bland annat genom att bygga in smarta elnätslösningar för ett bättre utnyttjande av elnätet.

Fram till år 2020 kommer vi att investera 12,5 miljarder kronor på att förbereda elnäten för framtidens energisystem, och på att ytterligare öka leveranssäkerheten i elnäten runt om i Sverige.

Sedan stormen Gudrun 2005, har vi investerat över 17 miljarder kronor på att förstärka elnätet. En sträcka motsvarande Stockholm-Sydney tur och retur har vädersäkrats. Under denna period har avbrottstiden i genomsnitt halverats. Elnätet vädersäkras genom att vi gräver ned kablar och isolerar luftledningar.

Röjningen av luftledningsgator är en viktig åtgärd för att öka leveranssäkerheten. För regionnäten tillämpar vi en ny metod för underhållet av ledningsgator som, istället för att såga ned hela trädet, går ut på att kapa topparna på de träd som riskerar att falla på en elledning. I Sverige omfattas 8 000 kilometer regionnät av metoden.

Satsningen på ökad leveranssäkerhet fortsätter i hela landet. 2022-2023 räknar vi med att kunna gå i mål med vädersäkringen i de delarna av lokalnäten som är hårdast drabbat av återkommande stormar.

Den här sidan uppdaterades i går 10:13 av E.ON Elnät