Anslutning av vindkraft | Älgön och Knohult - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Anslutning av vindkraft

Planerade markkablar inom Aneby, Jönköpings och Nässjö kommuner

E.ON Energidistribution AB har hos Energimarkandsinspektionen (Ei) ansökt om nätkoncession för linje för nya 2x30 kV markkablar från de planerade vindkraftparkerna Älgön och Knohult till transformatorstationen Barkeryd i Aneby, Nässjö och Jönköpings kommuner, Jönköpings län. Syftet med kablarna är att överföra den el som vindkraftverken producerar till elnätet. Nybyggnationen medför att nytt tillstånd (nätkoncession för linje) behöver sökas.

Lokalisering och utformning

Kraftledningarna kommer att utföras som markkablar och planeras mellan en befintlig transformatorstation i Barkeryd och en samlingsstation vid respektive vindkraftpark.

Vad händer nu?

Ansökan om linjekoncession skickades in till Ei i april 2018. Energimarknadsinspektionen behöver normalt cirka 12 månader för att handlägga och besluta om tillstånd för en ny ledning. Ansökan kommer remitteras till de som myndigheten anser är berörda.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON Energidistribution AB utsedda kontaktpersoner för projektet.

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)