Elnätsinvesteringar | Ängsgården-Ängdalen - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Förlängning av tillstånd

Befintlig kraftledning i Åstorp

Lokalisering och omfattning

Ledningen är lokaliserad i utkanten av södra Åstorp. Sträckan är drygt 1 km lång och är nästintill helt sammanbyggd med en parallell 130 kV ledning. Ledningens sträckning framgår av kartan i samrådsunderlaget som finns som dokument till höger.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör endast få miljöintressen. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen kommer att redovisas i den miljökonsekvens¬beskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan har i december 2016 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Om du har frågor eller funderingar kring projektet vänligen hör av dig till någon av kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution