Elnätsinvesteringar | Förlängt tillstånd för ledning Ängsgården-Ängdalen - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Förlängning av tillstånd

Befintlig kraftledning i Åstorp

Lokalisering och omfattning

Ledningen är lokaliserad i utkanten av södra Åstorp. Sträckan är drygt 1 km lång och är nästintill helt sammanbyggd med en parallell 130 kV ledning. Ledningens sträckning framgår av kartan i samrådsunderlaget som finns som dokument till höger.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör endast få miljöintressen. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen kommer att redovisas i den miljökonsekvens¬beskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan har i december 2016 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Om du har frågor eller funderingar kring projektet vänligen hör av dig till någon av kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017
av E.ON Energidistribution