Elnätsinvesteringar | Omprövning av elnätet - Bandsjö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Omprövning av elnätet

Bandsjö-Granlo (L22), Bandsjö-Ortviken (L23) och Korsta-Ortviken (delar av L12) i Sundsvall och Timrå kommuner

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionnätsledningarna L12, L22 och L23 i Sundsvall och Timrå kommuner. Som en del av pågående tillståndsprocess har både befintliga och nya lokaliseringar och tekniska utföranden av ledningarna analyserats. E.ON Energidistribution har nu valt att gå vidare med ett alternativ som innebär att ledningarna delvis byggs om i nya sträckningar och ny utformningar.

Förutsedd miljöpåverkan

I anslutning till förordat sträcknings- och utformningsalternativ finns ett antal områden med särskilda värden för bland annat natur- och kulturmiljö samt bebyggelse. Konsekvenserna av projektet analyseras och redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i mars 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution