Elnätsinvesteringar | 20 kV markkabel vid Beateberg - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

20 kV markkabel vid Beateberg

E.ON Energidistribution äger och driver en 20 kV ledning i Östra Göinge kommun. Markkabelns syfte är att ansluta ett vindkraftverk. E.ON har nyligen uppmärksammat att nätkoncession för linje (tillstånd) inte söktes när markkabeln anlades. E.ON avser därmed nu ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen. I samband med detta ansöker E.ON även om rasering för del av luftledning som inte längre finns kvar.

Lokalisering och utformning

Den befintliga 20 kV markkabeln är cirka 300 meter lång och förlagd mellan ett vindkraftverk vid Beateberg och befintlig luftledning som ger ner mot Torsebro.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med markkabelns sträckning finns inga kända intresseområden . Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

För ytterligare information, kontakta:

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)