Elnätsinvesteringar | Förstärkning av elnätet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Förstärkning av elnätet

E.ON Energidistribution har för avsikt att förstärka elnätet kring Fågelfors och Blankaström i Högsby kommun. Detta medför förändringar på ledningsnätet i form av att en ny transformatorstation och en ny 50 kV-ledning kommer etableras samt att en del av en befintlig 50 kV-ledning kommer raseras. Tillstånd kommer att sökas hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Inom ett utredningsområde planerar E.ON Energidistribution att etablera en ny station och ledning samt rasera en del av befintlig ledning. Flera möjliga ledningsstråk och tekniska utföranden bedöms vara möjliga.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom utredningsområdet finns intresseområden avseende bl.a. natur- och vattenmiljö samt fornlämningar. I vilken utsträckning dessa berörs beror på slutlig utformning av ledningsförändringarna. I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer biläggas tillståndsansökan kommer förväntade miljöeffekter och påverkan att redovisas.

Vi välkomnar dina synpunkter

Denna annons är en del av det samråd enligt 6 kap. miljöbalken som genomförs inom ramen för pågående tillståndsprocess. Ett komplett samrådsunderlag finns att tillgå på denna sida. Eventuella frågor eller samrådssynpunkter adresseras till ÅF Industry AB, att: Karoline Egerup, Box 585, 201 25 Malmö, eller på e-post karoline.egerup@afconsult.com. Frågor kan även besvaras via telefon 010-505 73 03. Vi önskar dina synpunkter senast måndag den 18 november 2018.

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 19 oktober 2018
E.ON Energidistribution