Elnätsinvesteringar | Förstärkning av elnätet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Förstärkning av elnätet

E.ON Energidistribution har för avsikt att förstärka elnätet kring Fågelfors och Blankaström i Högsby kommun. Detta medför förändringar på ledningsnätet i form av att en ny transformatorstation och en ny 50 kV-ledning kommer etableras samt att en del av en befintlig 50 kV-ledning kommer raseras. Tillstånd kommer att sökas hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Inom ett utredningsområde planerar E.ON Energidistribution att etablera en ny station och ledning samt rasera en del av befintlig ledning. Flera möjliga ledningsstråk och tekniska utföranden bedöms vara möjliga.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom utredningsområdet finns intresseområden avseende bl.a. natur- och vattenmiljö samt fornlämningar. I vilken utsträckning dessa berörs beror på slutlig utformning av ledningsförändringarna. I den miljökonsekvensbeskrivning som kommer biläggas tillståndsansökan kommer förväntade miljöeffekter och påverkan att redovisas.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)