Elnätsinvesteringar | Bredestad-Aneby - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Förlängning av tillstånd för kraftledning

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionnätet i det aktuella området. Ledningen som nu är föremål för förlängning av tillstånd ingår i regionnätet. Ledningen avser avgrening från in mot tätorten Aneby. Ledningen är idag utförd som luftledning. Alternativa lokaliseringar och utföranden har i olika omfattning studerats.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör intresseområde för bland annat naturmiljö- och kulturmiljö samt viss bebyggelse. Miljöpåverkan redovisas översiktlig i framtaget samrådsunderlag och analyseras och redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram till ansökan om förlängt tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje har i maj 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution