Elnätsinvesteringar | Bredhälla-Horshaga - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Förstärkning av elnätet

Ny 130 kV ledning Bredhälla - Horshaga

Lokalisering och utformning

Den nya ledningen planeras mellan Bredhälla och Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Anslutning till det överliggande elnätet sker via en planerad transformatorstation vid Bredhälla. Vid Horshaga planeras ytterligare en transformatorstation, dit vindkraftpark Rosenholm ansluts direkt. För anslutning av parkerna Horshaga och Älmedal planeras två ytterligare kraftledningar (24 kV) som hanteras i separata processer då de omfattas av E.ON Energidistributions koncession för område. Flera möjliga stråk för ledningen Bredhälla-Horshaga har utretts och E.ON har valt att samråda tre olika stråkalternativ, två för luftledning och ett för markförlagd kabel (se karta i samrådsunderlaget som finns tillgängligt under dokument).

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan berör främst landskapsbild och markanvändning. Föreslagna ledningsstråk berör till största del skogsmark. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarkandsinspektionen har i september 2018 meddelat beslut för nätkoncession för linje för en luftledning från Bredhälla till Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Ledningen kommer att bli cirka 7,8 kilometer lång och ska byggas för 145 kV (konstruktionsspänning) och ska drivas med 130 kV (nominell spänning). Nätkoncessionen gäller tills vidare. När tillståndet vunnit laga kraft, markåtkomst säkrats och detaljprojektering genomförts kommer entreprenaden upphandlas. Därefter kommer själva byggnationen av den nya ledningen att påbörjas.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Ansvarig konsult

Ansvarig E.ON Energidistribution

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)