Förlängning av koncession| Broby – Bulsjö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Förlängning av koncession

Sträckan Broby-Bulsjö

Lokalisering och utformning

Inom ramen för aktuellt projekt studeras tre alternativa ledningssträckningar för sträckan Broby-Bulsjö. Befintlig luftledning förespråkas som huvudalternativ för respektive sträcka.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör flera intresseområden men påverkan bedöms vara liten och främst visuell. Ledningsgatan är ca 35 m och ledningen sträcker sig i huvudsak genom skogsmark och öppen jordbruksmark. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ har genomförts nu pågår arbete med stråkval och ansökningshandlingar så som framtagande av miljökonsekvensbeskrivning.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sidan.

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)