Fänestad Lillegård - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elnät över fält

Anslutande luftledning in till Fänestad

E.ON Energidistribution AB avser söka förlängt tillstånd för befintlig 130 kV luftledning in till Fänestad Lillegård transformatorstation i Värnamo kommun.

Lokalisering och utformning

Ledningen med anläggningsnummer 403BTu är en inledning vars funktion är att koppla samman transformatorstationen i Fänestad med andra 130 kV ledningar. 130 kV ledningen är utformad som luftledning och är konstruerad i separata stolpar. Ledningen går i sydvästlig riktning ut och in från station Fänestad, där aktuell sträckning är slut fortsätter den ena ledningsdelen i nordvästlig riktning och den andra i sydostlig. Ledningarnas sträckning är cirka 30 meter.

Förutsedd miljöpåverkan

Befintliga luftledningar förväntas ge upphov till mycket liten påverkan på människors hälsa och miljö. Inga skyddade intressen berörs av ledningssträckningen

Vi välkomnar dina synpunkter

Denna annons är en del av det samråd som genomförs inom ramen för tillståndsprocessen. Ett komplett samrådsunderlag med mer information om projektet finns att läsa och ladda hem här på sidan.

Frågor och samrådssynpunkter adresseras till SWECO Energuide AB, Att. Jonathan Weck, Box 34044, 100 26 Stockholm. Alternativt tel.08 695 13 08, e-post jonathan.weck@sweco.se.

Vi önskar dina synpunkter senast den 19 januari 2018.

För ytterligare information kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution