Elnätsinvesteringar | Forsmo-Näsåker - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Planerad kraftledning mellan Forsmo och Näsåker

Lokalisering och utformning

Syftet med ledningen är att förstärka regionnätet och minska riskerna för långa strömavbrott i Näsåkersområdet. Den sträckning som E.ON har fått tillstånd för går från befintlig station Forsmo upp längs befintliga stamnätsledningar förbi Tängsta och Tängstamon. I höjd med Lidgatu viker ledningen av ner mot älven och korsar älven parallellt med befintlig 10 kV ledning. Förbi Lidgatu går ledningen på älvsidan om befintlig 10 kV ledning innan ledningen slutar vid ett läge för en ny station Näsåker dit lokalnätet ansluts. Ledningen utförs huvudsakligen med enkelstolpar i trä.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen kommer att ta ny mark i anspråk. Där ledningen går längs stamnätsledningar blir det en breddning av skogsgatan med ca 20 meter. I obruten terräng blir det en skogsgata om cirka 35 meter. Miljöpåverkan har beskrivits i den MKB som lämnades in i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

E.ON erhöll lagakraftvunnet tillstånd för ledningen 12 november 2018. För närvarande pågår planering för fortsättning. Utskick av informationsbrev och förundersökningsmedgivanden kommer att ske så att ledningens sträckning och stolpplacering kan fastställas mer i detalj. Därefter kan värdering av intrång ske och markägare erhåller förslag på ersättning för markintrång och skog. Byggnation kan preliminärt påbörjas våren 2020.

Den här sidan uppdaterades 12 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)