Elnätsinvesteringar | Gallebosjön-Hultsfred - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Ansökan om förlängt tillstånd för kraftledning i Hultsfreds kommun

Lokalisering och utformning

Ledningen är byggd som luftledning och är mestadels lokaliserad på landsbygden mellan Vimmerby och Hultsfred, samt delvis i utkanten av Silverdalen. Sträckningen är 11,5 kilometer lång.

Förutsedd miljöpåverkan

I detta tidiga skede förutses miljöpåverkan främst bestå i påverkan på landskapsbilden och naturmiljön. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan om förlängt tillstånd har i mars 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017
av E.ON Energidistribution