Elnätsinvesteringar | Gallebosjön-Hultsfred - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Ansökan om förlängt tillstånd för kraftledning i Hultsfreds kommun

Lokalisering och utformning

Ledningen är byggd som luftledning och är mestadels lokaliserad på landsbygden mellan Vimmerby och Hultsfred, samt delvis i utkanten av Silverdalen. Sträckningen är 11,5 kilometer lång.

Förutsedd miljöpåverkan

I detta tidiga skede förutses miljöpåverkan främst bestå i påverkan på landskapsbilden och naturmiljön. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen har i maj 2018 meddelat förlängd nätkoncession för linje för en befintlig luftledning från Gallebosjön till Hultsfred i Hultsfreds kommun, Kalmar län. Ledningen är cirka 11,5 kilometer lång och är byggd för 55 kV (konstruktionsspänning) och drivs med 40 kV (nominell spänning). Nätkoncessionen gäller tills vidare.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)