Elnätsinvesteringar | Gemla - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elnät över fält

Planerad 50 kV kraftledning till Gemla

E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 50 kV kraftledning, i markkabelutförande, till Gemla transformatorstation i Växjö kommun, Kronobergs län. Syftet med kraftledningen är att förstärka elnätet och förbättra driftsäkerheten. E.ON Energidistribution AB har under hösten 2018 sökt tillstånd (nätkoncession) för den nya ledningen hos Energimarknadsinspektionen. När markkabelförbandet tagits i drift kan cirka 300 meter av befintlig 50 kV luftledning Alvesta T-Åryd, avgrening Dänningelanda raseras. E.ON Energidistribution ansöker även om att nätkoncession för linje för denna luftledningsdel återkallas i samband med att markkabelförbandet tas i drift.

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB har identifierat behov av att förstärka 50 kV-nätet i närområdet till Gemla i Växjö kommun. Det finns idag enbart en regionnätsanslutning till Gemla, vilket inte bedöms ge tillräcklig driftsäkerhet. E.ON Energidistribution ansöker således om att anlägga en ny 50 kV ledning (markkabel utförande) från ledningen Alvesta T-Åryd till stationen i Gemla, en ledningssträcka på cirka 600 meter.

Vad händer nu?

Energimarknadsinspektionen behöver normalt cirka 12 månader för att handlägga och besluta om tillstånd för en ny ledning. Ansökan kommer remitteras de som myndigheten anser är berörda. När tillstånd erhållits kommer detta ligga till grund för en så kallad ledningsrättsförrättning, där Lantmäteriet prövar frågan om tillträde till mark samt ersättning till berörda fastighetsägare.

När tillstånd erhållits, markåtkomst säkrats och detaljprojektering genomförts kommer entreprenaden upphandlas. Därefter kommer själva byggnationen av den nya ledningen att påbörjas.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON Energidistribution AB utsedda kontaktpersoner för projektet. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

För ytterligare information kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)