Elnätsinvesteringar | 20 kV markkabel utanför Hässleholm - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

20 kV markkabel utanför Hässleholm

Hässleholm kommun

E.ON Energidistribution AB äger och driver en 20 kV ledning i Hässleholms kommun. E.ON har nyligen uppmärksammat att nätkoncession för linje (tillstånd) inte söktes för den markförlägging som genomfördes på 1990-talet i samband med ombyggnation av riksväg 21. E.ON behöver därmed ansöka om tillstånd, nätkoncession för linje, för markkabeln.

Lokalisering och utformning

Den befintliga 20 kV markkabeln är cirka 1 kilometer lång och förlagd längs med riksväg 21 strax utanför östra delen av Hässleholm.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med markkabelns sträckning finns ett känt intresseområde, Ingaberga vattenskyddsområde. Konsekvenserna av projektet redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vi välkomnar dina synpunkter

Nu pågår samråd, komplett samrådsunderlag finns att ta del av på denna sida. Om ni har synpunkter eller önskar mer information vänligen kontakta ansvarig konsult Greta Lindberg. Efter avslutat samråd kommer vi att sammanställa en MKB som bifogas ansökan. Ansökan om nätkoncession för linje sker hos Energimarknadsinspektionen.

Vi önskar era synpunkter senast den 29 november 2018. 

För ytterligare information, kontakta:

Den här sidan uppdaterades 23 oktober 2018
E.ON Energidistribution