Elnätsinvesteringar | Ombyggnation av 130 kV ledning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Ombyggnation av 130 kV ledning

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionledningen L8 som går från Granlo i Sundsvalls kommun till Bergeforsen i Timrå kommun, Västernorrlands län. För att minska negativ påverkan i form av förhöjda magnetfältsvärden planeras en flytt av 130 kV ledningen (L8) på sträckan mellan Huli och Öråker i Sundsvalls kommun.  Sträckan som berörs är cirka 3,4 kilometer lång. Ledningen har utretts i tidigare skede då en parallell ledning (L22) utreddes. Det bestämdes då att L8 och L22 skulle byggas samman på gemensam stolpe för att minska markintrånget och påverkan från magnetfälten som omger ledningarna.

Förutsedd miljöpåverkan

Positiva konsekvenser förväntas uppstå då mark frigörs för jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning. Då ledningen flyttas säkerställs att bostadshus längs sträckan får minskad påverkan från ledningarnas magnetfält.

Påverkan under byggtiden blir påtaglig för närboende med störning i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)