Elnätsinvesteringar | Hultsfred - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Ansökan om förlängt tillstånd för kraftledning i Hultsfred

Lokalisering och utformning

Den befintliga ledningen går mellan befintlig transformatorstation nordväst om Hultsfred, via transformatorstation vid industrin Swedspan, till befintlig transformatorstation i centrala Hultsfred. Första delen av ledningen är utförd som luftledning, medan andra delen är utförd som markkabel. Sträckan är knappt 3 kilometer lång. Syftet med ledningen är att förse industrier samt centrala Hultsfred med elektricitet. Även andra alternativa lokaliseringar och utformningar har studerats. Dessa består av fem alternativa delsträckor där ett är luftledningsalternativ och fyra är markkabelalternativ. Studerade alternativ framgår översiktligt av karta.

Förutsedd miljöpåverkan

I detta tidiga skede förutses miljöpåverkan, beroende på vilken lokalisering och utformning som slutligen väljs, främst bestå i påverkan på landskapsbilden och naturmiljön. I den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer ingå i tillståndsansökan kommer miljöpåverkan analyseras och beskrivas mer i detalj.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen har i december 2017 meddelat förlängd nätkoncession för linje för en befintlig kombinerad luftledning och markkabel från Hultsfred till Hultsfred C inom Hultsfreds kommun, Kalmar län. Ledningen är knappt 3 kilometer lång och konstruerad för 52 kV (konstruktionsspänning) och drivs på 40 kV (nominell spänning). Nätkoncessionen gäller tills vidare.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 27 november 2018
av E.ON Energidistribution