Elnätsinvesteringar |Hunseberg-Muggebo - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Förlängning av tillstånd för kraftledning

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionnätet i det aktuella området. Ledningen som nu är föremål för förlängning av tillstånd ingår i regionnätet. Ledningen avser avgrening från in mot tätorten Nässjö. Ledningen är idag utförd som luftledning. Alternativa lokaliseringar och utföranden har i olika omfattning studerats.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör intresseområde för bland annat naturmiljö samt viss bebyggelse. Miljöpåverkan redovisas översiktlig i framtaget samrådsunderlag och kommer att analyseras och redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer läggas till ansökan om förlängt tillstånd.

Vad händer just nu?

Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ har genomförts nu pågår arbete med stråkval och ansökningshandlingar så som framtagande av miljökonsekvensbeskrivning.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sidan.

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)