Elnätsinvesteringar | Helsingör och Helsingborg - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Nya kabelförband mellan Helsingör och Helsingborg

Vad händer just nu?

E.ON och Energinet.dk kommer under sommaren och hösten att starta arbetena med att byta kablarna mellan Helsingborg och Helsingör.

Arbetet består av tre huvudmoment:

  • Styrd borrning under kustlinjen samt fyra sträckor på land, pågår cirka november 2017-april 2018
  • Sjökabelförläggning inklusive förberedande arbeten, pågår cirka juni-oktober 2017
  • Markkabelförläggning, inklusive schakt, pågår första halvåret 2018

Ovan nämnda tider är ungefärliga, och arbete kommer inte att pågå kontinuerligt under de tidperioder som anges.

Dessvärre kommer arbetena från tid till annan att innebära störningar i området. Vi ber om förståelse för att vissa arbetsmoment trots allt kan upplevas som störande.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)