Elnätsinvesteringar | Ny 130 kV ledning Källsjön - Nässe - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Anslutning av vindkraft till elnätet

Ny dubbel 130 kV ledning Källsjön – Nässe

Lokalisering och utformning

Befintlig 130 kV ledning kommer att rasering och sambyggas med den nya ledningen i gemensamma stolpar. Ledningen går i samma sträcka som befintlig ledning. Föreslagen ledningssträckning är cirka 15 km.

Förutsedd miljöpåverkan

Projektets miljöpåverkan avser bland annat konsekvenser för landskapsbilden och eventuell påverkan på fågellivet. Genom att den nya ledningen lokaliseras inom en befintlig ledningsgata uppstår inget nytt markintrång. Konsekvenserna av projektet har redovisats i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingått i koncessionsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen gav E.ON tillstånd för ledningen 2018-01-10. Angränsande linjekoncessioner och tillstånd för ny station Nässe inväntas innan planering kan fortgå.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 12 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)