Elnätsinvesteringar | Kaxholmen-Holma - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kraftledning på fält

Kraftledning mellan Kaxholmen och Holma i Jönköpings kommun

Lokalisering och utformning

Den aktuella ledningen, rödmarkerad i karta som finns att hitta på denna sidan, löper mellan befintlig transformatorstation i Kaxholmen i norr och i söder, vid Holma, ansluter ledningen till annan regionnätsledning. Ledningen är idag utförda som luftledningar. Alternativa lokaliseringar och utföranden har studerats översiktligt.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör i viss mån bland annat riksintresseområde för naturvård samt för det rörliga friluftslivet. Miljöpåverkan redovisas översiktlig i framtaget samrådsunderlag och kommer att analyseras och redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer läggas till ansökan om förlängt tillstånd.

Vad händer nu?

Samråd för projektet är avslutat och ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje har i februari 2018 lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)