Elnätsinvesteringar | Kaxholmen-Holma - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Kraftledning på fält

Kraftledning mellan Kaxholmen och Holma i Jönköpings kommun

Lokalisering och utformning

Den aktuella ledningen, rödmarkerad i karta som finns att hitta på denna sidan, löper mellan befintlig transformatorstation i Kaxholmen i norr och i söder, vid Holma, ansluter ledningen till annan regionnätsledning. Ledningen är idag utförda som luftledningar. Alternativa lokaliseringar och utföranden har studerats översiktligt.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör i viss mån bland annat riksintresseområde för naturvård samt för det rörliga friluftslivet. Miljöpåverkan redovisas översiktlig i framtaget samrådsunderlag och kommer att analyseras och redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer läggas till ansökan om förlängt tillstånd.

Vad händer nu?

Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ har genomförts och nu pågår arbete med ansökningshandlingar så som framtagande av miljökonsekvensbeskrivning.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sidan.”

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution