Elnätsinvesteringar | Knäsjöberget-Sörlidberget-Källsjön - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Anslutning av vindkraft till elnätet

Ny 130 kV ledning Knäsjöberget/Sörlidberget –Källsjön

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution har fått i uppdrag att ansluta Kabeko Krafts planerade vindkraftparker vid Knäsjöberget och Sörlidberget till det överliggande elnätet. Den anslutande kraftledningen från Knäsjöbergets vindkraftpark till närliggande planerad transformatorstation vid Abborrsjön kommer att ha en spänning på 30 kV och utföras med markkabel.

Från Sörlidberget kommer en 130 kV luftledning att gå till transformatorstationen vid Abborrsjön och därifrån kommer strömmen att matas vidare via planerade och tillståndssökta 130 kV kraftledningar till Nässe.

Förutsedd miljöpåverkan

Luftledningen kommer att påverka miljön på olika sätt. Detta har beskrivits i den MKB som följde med tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarknadsinspektionen fattade beslut och gav E.ON tillstånd för ledningen 2018-01-08. För närvarande inväntas andra linjekoncessioner och byggnation av stationen Nässe innan planering för ledningen går vidare. Som nästa steg kommer förundersökningsmedgivanden att inhämtas från markägare. Därefter sker detaljprojektering innan värdering av intrång kan göras. Därefter får markägare förslag på intrångsersättning och ersättning för skogen.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 12 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)