Elnätsinvesteringar | Kraftledning Markaryd - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Förstärkning av elnätet i Markaryd

Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan de befintliga transformatorstationerna Markaryd Norra och Markaryd Södra. Fågelvägen är det cirka 2 kilometer mellan stationerna. Ledningen avses förläggas i mark. Alternativa ledningsstråk för att finna den lämpligaste lokaliseringen av kraftledningen har studerats.

Förutsedd miljöpåverkan

De studerade ledningsstråken berör i olika omfattning bebyggelsen i Markaryd. Därtill har ett fåtal intresseområden avseende natur- och kulturmiljö identifierats. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan har i december 2016 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta angiven kontaktperson.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution