Elnätsinvesteringar | Kraftledning Markaryd - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Förstärkning av elnätet i Markaryd

Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan de befintliga transformatorstationerna Markaryd Norra och Markaryd Södra. Fågelvägen är det cirka 2 kilometer mellan stationerna. Ledningen avses förläggas i mark. Alternativa ledningsstråk för att finna den lämpligaste lokaliseringen av kraftledningen har studerats.

Förutsedd miljöpåverkan

De studerade ledningsstråken berör i olika omfattning bebyggelsen i Markaryd. Därtill har ett fåtal intresseområden avseende natur- och kulturmiljö identifierats. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan har i december 2016 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta angiven kontaktperson.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)