Elnätsinvesteringar | Hageskruv-Nybro - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Planerad kraftledning mellan Hageskruv och Nybro

Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan Hageskruv, beläget mellan Sävsjöström och Älghult i Uppvidinge kommun, och befintlig regionnätsstation vid Nybro, belägen längst riksväg 31 strax norr om Rismåla i Nybro kommun. Anslutningen planeras gå via beviljad nätkoncession för linje Bredhälla-Hageskruv. Alternativa stråk och sträckningar inom stråken har studerats för att finna lämpligast lokalisering av kraftledningen.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med ansökt sträckning finns ett flertal intresseområden. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och ansökan om nätkoncession för linje har lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution