Elnätsinvesteringar | Hageskruv-Nybro - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Planerad kraftledning mellan Hageskruv och Nybro

Lokalisering och utformning

Den nya kraftledningen planeras mellan Hageskruv, beläget mellan Sävsjöström och Älghult i Uppvidinge kommun, och befintlig regionnätsstation vid Nybro, belägen längst riksväg 31 strax norr om Rismåla i Nybro kommun. Anslutningen planeras gå via beviljad nätkoncession för linje Bredhälla-Hageskruv. Alternativa stråk och sträckningar inom stråken har studerats för att finna lämpligast lokalisering av kraftledningen.

Förutsedd miljöpåverkan

Längs med ansökt sträckning finns ett flertal intresseområden. Konsekvenserna av projektet redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Energimarkandsinspektionen har i augusti 2017 meddelat beslut för nätkoncession för linje för en luftledning från Hageskruv till Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner, Kronobergs och Kalmar län. Ledningen kommer att bli cirka 36 kilometer lång och ska byggas för 145 kV (konstruktionsspänning) och ska drivas med 130 kV (nominell spänning). Nätkoncessionen gäller tills vidare. När tillståndet vunnit laga kraft, markåtkomst säkrats och detaljprojektering genomförts kommer entreprenaden upphandlas. Därefter kommer själva byggnationen av den nya ledningen att påbörjas.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)