Elnätsinvesteringar | Planerad kraftledning Tollarp och Salskog - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Planerad kraftledning mellan Tollarp och Salskog

Lokalisering och utformning

Syftet med den planerade 50 kV ledningen är att skapa ett mera driftsäkert regionnät genom att med den nya ledningen skapa en ringmatning i området. Den nya kraftledningen planeras att gå mellan befintlig transformatorstation i Tollarp och en anslutande punkt på regionnätsledningen Torsebro - Hörby nära Salskog i Kristianstad kommun, en sträcka på cirka 7,7 kilometer. Ledningen föreslås utformas som markkabel.

Förutsedd miljöpåverkan

Konsekvenserna av ansökt sträckning och alternativ till denna redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i mars 2018 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)