Elnätsinvesteringar | Landsbro - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Tillstånd för 40 kV markkabel vid Landsbro, Vetlanda kommun

Bakgrund

E.ON Energidistribution AB äger och driver en 40 kV ledning mellan Myresjö och Sävsjö, via Landsbro. Ledningen byggdes på 1960-talet och kom i E.ON Energidistributions ägo 2003. Ledningen byggdes ursprungligen som en luftledning. I början på 1990-talet byggde den tidigare ledningsägaren om ledningen på en delsträcka genom Landsbro, varvid luftledningen delvis ersattes med ledning i markkabelutförande.

För att få bygga och använda en kraftledning krävs så kallad nätkoncession för linje (tillstånd). Det finns tillstånd för en luftledning på den aktuella sträckan. E.ON Energidistribution har dock nyligen uppmärksammat att tillstånd inte sökts för den markkabelförläggning som tidigare ägare genomförde på 1990-talet. E.ON Energidistribution avser därför att i efterhand söka tillstånd för befintlig markkabel.

Samråd

Inför ansökan om tillstånd genomförs samråd enligt miljöbalkens 6 kap. E.ON Energidistribution har gett ÅF i uppdrag att genomföra samråd och upprätta ansökningshandlingar. På denna sida finns ett samrådsunderlag med mer information om projektet att ladda hem eller läsa online. Samrådsunderlaget kommer även skickas ut till berörda myndigheter, organisationer, fastighetsägare etc. Det går även adressera frågor till kontaktperson enligt nedan.

Vi önskar era samrådssynpunkter senast 27 oktober 2017 till adress:    

Anna Bengtsson
ÅF Industry AB
Box 585
201 25 Malmö
e-post: anna.bengtsson@afconsult.com
telefon: 010-505 73 09

För ytterligare information eller för att lämna synpunkter kontakta:

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)