Elnätsinvesteringar | Ljungby-Angelstad - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Förlängning av tillstånd för luftledning

Lokalisering och utformning

Kraftledningen är lokaliserad till västra delen av Ljungby kommun, i Kronobergs län. Den utgår från transformatorstationen Ljungby södra och sträcker sig västerut till tätorten Angelstad. Ledningssträckan är cirka 10 km och ledningen går parallellt med andra ledningar på två korta avsnitt i samband med start- och slutpunkt.

Förutsedd miljöpåverkan

Den befintliga ledningen berör både jordbruksmark och skogsmark. Ett antal natur- och kulturmiljöintressen finns utmed ledningssträckningen. Detta inkluderar ett naturreservat/Natura2000-område samt fornlämningar. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår som en del i tillståndsansökan.

Vad händer just nu?

Ärendet är just nu under handläggning hos Energimarknadsinspektionen. Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sidan.

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)