Elnätsinvesteringar | Tillstånd för ny kraftledning Löttorp och Böda - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Löttorp och Böda

Ansökan ny kraftledning mellan Löttorp och Böda, Borgholms kommun

Lokalisering och utformning

Den nya ledningen kommer sammanbinda befintlig transformatorstation norr om Löttorp, samt ny transformatorstation väster om Böda. Ledningen kommer att komplettera den idag befintlig 50 kV kraftledning på sträckan. Ett flertal möjliga ledningsstråk (röda i kartan som finns att ladda ner på denna sidan) har identifierats för den nya ledningen. Såväl luftledning som markkabel är möjliga tekniska utföranden.

Förutsedd miljöpåverkan

Den nya ledningen berör intresseområden för bland annat natur- och kulturmiljö och friluftsliv samt viss bebyggelse. Miljöpåverkan redovisas översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att analyseras och redovisas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer biläggas tillståndsansökan.

Vi välkomnar era synpunkter

Inför ansökan om tillstånd genomförs samråd enligt 6 kap. 4§ miljöbalken. Ett samrådsunderlag med mer information finns att ladda ner här på hemsidan. Har ni frågor eller önskar erhålla samrådsunderlaget via post eller e-post är ni välkomna att kontakta Mia Borgström på tel. 010-505 73 89 eller via e-post: mia.borgstrom@afconsult.com.

Ett samrådsmöte (öppet hus) som är öppet för allmänheten kommer att hållas i Löttorps bygdegård den 14 juni, kl. 16-19. Föranmäl om möjligt ditt deltagande till kontaktperson enligt ovan.

Synpunkter på projekten lämnas skriftligen senast den 25 augusti 2017 till e-post: mia.borgstrom@afconsult.com eller adress: ÅF Industry AB, att. Mia Borgström, Box 585, 201 25 Malmö.

För ytterligare information eller för att lämna synpunkter kontakta:

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018
av E.ON Energidistribution