Elnätsinvesteringar | Planerade 20 kV markkablar - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Planerade 20 kV markkablar

Lokalisering och utformning

I Sjöbo kommun, mellan Lövestad och Björkhaga, avser E.ON Energidistribution AB att förlägga markkabel. Förläggning av markkabeln föranleds av att en 20 kV luftledning om cirka 5,5 kilometer ska raseras och ersättas med markkabel, som en del i vädersäkringen av våra lokalnät i Skåne.

Huvuddelen av den aktuella markkabeln omfattas av vår områdeskoncession. En delsträcka ligger inom Sjöbo Elnäts områdeskoncession och nätkoncession för linje behöver därmed sökas för denna delsträcka. En förordad markkabelsträcka har projekterats. Sträckan är cirka 5 kilometer lång och följer i relativt stor omfattning befintliga vägstrukturer. Markkabeln planeras att förläggas år 2019/2020. Efter det att kabeln tagits i drift kan luftledningen raseras.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljökonsekvenserna som ledningen medför bedöms som obetydliga till små. Miljöaspekter som bedömts i till tillståndsansökan tillhörande  miljökonsekvensbeskrivning, innefattar bland annat påverkan på natur- och vattenmiljö, kulturmiljö samt elektromagnetiska fält

Vad händer nu?

Ansökan om tillstånd för nätkoncession för linje (ny kabel) samt återkallelse av nätkoncession (befintlig luftledning) har i november 2018 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

 

Kontaktpersoner

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)