Elnätsinvesteringar | Mårdaklev-Sånabo - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Kraftledning mellan Mårdaklev och Sånabo

Lokalisering och utformning

Ledningssträckan är cirka 8,1 kilometer lång och går mellan Mårdaklev som är en adminsitrativ punkt och Sånabo som är en transformatorstation. Området kring ledningen är glest befolkat och ledningen berör skogsmark, öppen mark och sankmark.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör ett antal miljöintressen vilka finns redovisade i det samrådsunderlag som tagits fram och finns tillgängligt till höger på denna sida. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen kommer att redovisas mer detaljerat i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att tas fram inför ansökan om förlängt tillstånd.

Vad händer nu?

Samråd enligt miljöbalken 6 kap 4§ har genomförts och nu pågår arbete med ansökningshandlingar så som framtagande av miljökonsekvensbeskrivning.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult enligt kontaktuppgifter på denna sidan.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution