Elnätsinvesteringar | Vid ishallen i Mörrum - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Vid ishallen i Mörrum, Karlshamns kommun

Lokalisering och utformning

Projektet innebär att en ca 400 m lång delsträcka av befintlig 50 kV luftledning raseras och ersätts med markkabel i annan sträckning. Alternativa lokaliseringar har studerats.
De alternativ som samrådet avser framgår av kartan i det samrådsunderlag som finns under dokument till höger.

Förutsedd miljöpåverkan

En kabelförläggning innebär att träd inom området behöver tas ned. Under förläggningsskedet kommer grävnings- och sprängningsarbeten att utföras. När markkabeln är färdig att tas i drift kommer luftledningen att raseras på sträckan som ersätts av kabel, även detta innebär viss störning och transporter under pågående arbete. När byggtiden är avslutad förväntas ingen negativ påverkan ske för omgivningen.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för markkabel är inlämnad till Energimarknadsinspektionen. Förväntad tid för beslut är sommaren 2018.
Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta ansvarig konsult.

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 27 augusti 2018
av E.ON Energidistribution