Elnätsinvesteringar | Kabling vid Mörrums bruk - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Kabling vid Mörrums bruk

Lokalisering och utformning

Projektet innebär att ytterligare en cirka 150 meter lång delsträcka (utöver vad E.ON Energidistribution tidigare erhållit koncession för) av befintlig 50 kV luftledning raseras och ersätts med markkabel i annan sträckning. Alternativa lokaliseringar har studerats. De alternativ som samrådet avser framgår av kartan i det samrådsunderlag som finns under dokument till höger.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljöpåverkan beskrevs i en miljökonsekvensbeskrivning som bifogades tillståndsansökan för nätkoncession. Inom aktuellt område var det ett fåtal intressen som berördes.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och ansökan om nätkoncession för linje har i juni 2017 lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Beslut beräknas komma sommaren 2018.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta ansvarig konsult.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 27 augusti 2018
av E.ON Energidistribution