Elnätsinvesteringar | Förlängning av tillstånd - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Förlängning av tillstånd för befintlig 20 kV ledning

Lokalisering och utformning

Mellan Munktorp och Grabboda i Österåkers kommun, Stockholms län finns en 20 kV ledning där tillståndet för ledningen har löpt ut. Ledningen har funnits i befintligt läge sedan 60-talet. E.ON påbörjade ett förlängningsärende för ledningen under början av 2018.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen är befintlig och inga åtgärder planeras för att ändra dess utförande eller strömlast. Detta medför att ingen ändring i nuvarande påverkan sker.

Elledningar i luft medför generellt visuell störning och kan även utgöra hinder för fåglar. Positiva konsekvenser som uppstår vid ledningsgator är att gatan fungerar som gynnsam biotop för många växter och djur som gynnas av att den hålls öppen från igenväxning.

Vad händer just nu?

Ett samrådsunderlag har tagits fram och skickats ut till berörda markägare, samt kommun och länsstyrelse. Samrådstiden för att inkomma med synpunkter pågick fram till den 23 mars 2018. Inkomna samrådsyttranden från anslutande nätägare medförde en dialog om att ledningen ev kunde tas bort. Det kunde konstaterats att både E.ON och anslutande nätägare klarar sin elförsörjning i området via andra ledningar. E.ON har därmed inlett ett raseringsärende och skickat in detta till Energimarknadsinspektionen för beslut.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontakta oss

 • Daniel Rasmusson

  COWI AB
  Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg

  010-850 14 26

 • Malin Axner

  E.ON Energidistribution AB
  Box 787, 851 22 Sundsvall

  070-389 14 67

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)