Elnätsinvesteringar | Planerad kraftledning Nallkullen-Björkvattnet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Planerad kraftledning Nallkullen-Björkvattnet

Planerad kraftledning Nallkullen-Björkvattnet

Lokalisering och utformning

Ledningen planeras mellan Nallkullen vid Lungsjön i Sollefteå kommun, Västernorrlands län och en ny transformatorstation vid vindkraftpark Björkvattnet i Ragunda kommun, Jämtlands län. Därifrån kommer en ny 130 kV ledning att byggas för att ansluta båda vindkraftparkerna Nallkullen och Björkvattnet till elnätet. 130 kV ledningen från Björkvattnet har redan tillstånd att byggas. Det finns framtaget ett huvudalternativ bestående av markkabel, huvudsakligen längs med befintliga vägar, med några alternativa sträckningar. Markkabel förordas i nuläget. Det finns också ett luftledningsalternativ som ingår i samrådet.

Förutsedd miljöpåverkan

De föreslagna sträckningarna och de olika teknikerna berör olika intressen i varierande grad. I vilken utsträckning som dessa kommer att beröras beror på vilket sträckning och om kabel eller luftledning slutligen väljs.  De intressen som kan beröras beskrivs översiktligt i framtaget samrådsunderlag och kommer att beskrivas allt mer detaljerat och slutgiltigt i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd för ledningen.

Vad händer just nu

Samråd kring förslag på sträckningar har påbörjats och pågår fram till och med 9 juni 2017. Därefter sammanställs alla synpunkter och arbetet med att välja slutlig sträckning påbörjas.

För ytterligare information eller för att lämna synpunkter kontakta:

  • Hanna Markström

    SWECO Energuide AB, Att. Hanna Markström, Box 34044, 100 26 Stockholm

    08-692 59 87

  • Linus Edström

    E.ON Energidistribution AB, Box 787, 851 22 Sundsvall

    073-075 74 25

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018
av E.ON Energidistribution