Elnätsinvesteringar | Nallkullen - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Planerad kraftledning Nallkullen-Björkvattnet

Nallkullen, anslutning vindkraft

Lokalisering och utformning

I koncessionsansökan planerades ledningen att gå mellan Nallkullen vid Lungsjön i Sollefteå kommun, Västernorrlands län till en ny transformatorstation vid vindkraftpark Björkvattnet i Ragunda kommun, Jämtlands län. I fortsatta analyser har det visat sig möjligt att ansluta vindkraften till en befintlig transformatorstation i vindkraftanläggningen Björkhöjden dit en befintlig 130 kV ledning ansluter. Huvudalternativet är fortfarande en 30 kV markkabel längs med befintliga vägar i huvudsak.

Förutsedd miljöpåverkan

Denna justerade sträcka är påtagligt kortare, berör färre markägare och färre naturvärden. I en kompletterande MKB kommer miljöpåverkan att beskrivas mer detaljerat.

Vad händer just nu?

Koncessionsansökan för en markkabel Nallkullen-Björkvattnet lämnades in till Energimarknadsinspektionen (EI) i december 2017. 2018-09-21 skickades en komplettering av ansökan in med anslutning till befintlig station Björkhöjden. Ei har skickat ut ansökan på remiss till berörda. Tillståndsbeslut kan förväntas till sommaren 2019.

För ytterligare information eller för att lämna synpunkter kontakta:

  • Hanna Markström

    SWECO Energuide AB, Att. Hanna Markström, Box 34044, 100 26 Stockholm

    08-692 59 87

  • Linus Edström

    E.ON Energidistribution AB, Box 787, 851 22 Sundsvall

    073-075 74 25

Den här sidan uppdaterades 15 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)