Elnätsinvesteringar | Östrand - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elnät över fält

Ombyggnation av elnätet vid Östrand

E.ON Energidistribution AB avser söka tillstånd för ombyggnation av två befintliga 130 kV luftledningar vid Östrand i Timrå kommun. Ombyggnationen krävs för att möjliggöra planerad expansion av industriverksamhet vid Östrand.

Lokalisering och utformning

Huvudalternativet innefattar markförläggning av befintliga luftledningar (se karta) längs en sträcka av totalt cirka 2 kilometer. Den förordade kabelsträckningen är förskjuten något västerut relativt luftledningarnas sträckning och följer till största delen befintlig infrastruktur i form av järnväg och väg. Även andra lokaliserings- och utformningsalternativ har studerats.

Förutsedd miljöpåverkan

En ombyggnation av befintliga luftledningar förväntas ge upphov till begränsad påverkan på människors hälsa och miljö. Aspekter som ändå kommer att genomlysas ingående i kommande miljökonsekvensbeskrivning innefattar bland annat påverkan på natur- och vattenmiljö, markföroreningar samt påverkan på befintlig infrastruktur.

Vi välkomnar dina synpunkter

Denna annons är en del av det samråd som genomförs inom ramen för tillståndsprocessen. Ett komplett samrådsunderlag med mer information om projektet finns att läsa och ladda hem här på sidan.

Frågor och samrådssynpunkter adresseras till Daniel Rasmusson, COWI AB, Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg. Telefon: 010-850 14 26 , e-post: daru@cowi.com.

Vi önskar dina synpunkter senast den 10 december 2017.

För ytterligare information kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution