Elnätsinvesteringar | Övre Vånga - Rimforsa - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Förlängning nätkoncession för linje Övre Vånga - Rimforsa

E.ON Energidistribution AB har nätkoncession för linje för en 130 kV kraftledning mellan Övre Vånga och Rimforsa i Kinda kommun, Östergötlands län.

Kraftledningen utgörs av luftledning och den totala ledningssträckningen mellan Övre Vånga och Rimforsa är cirka 11 kilometer. Koncessionsansökan avser ett bibehållande av befintlig ledning i befintlig sträckning och utförande. Förlängd nätkoncession för linje söks tills vidare.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON Energidistribution AB utsedda kontaktpersoner för projektet.

Kontakt

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)