Elnätsinvesteringar | Pauliström - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kV kraftledning

Lokalisering och utformning

Ledningssträckan är cirka 200 meter lång. Ledningen går parallellt med en annan 40 kV luftledning från transformatorstationen vid Pauliström vidare till avgreningspunkt på ledningen mot Mariannelund. Ledningen går genom skogsmark. Inga bostadshus finns i direkt närhet till kraftledningen. Ledningens sträckning framgår av kartan i samrådsunderlaget som finns som dokument till höger.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör ett fåtal miljöintressen vilka finns redovisade i framtaget samrådsunderlag. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Ansökan om förlängt tillstånd för nätkoncession för linje har i juni 2017 lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)