Elnätsinvesteringar | Förlängning av tillstånd för 40 kV ledning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Förlängning av tillstånd för 40 kV ledning

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution AB söker förlängd koncession för den befintliga 40 kV ledningen 406 FE(1) mellan Rojkatjärnen och Bredviksnäset i Strömsunds kommun, Jämtlands län. Den del av ledningen som berörs är omkring 2,7 kilometer lång och utgör del av ledningen 406 Fe som sträcker sig mellan Hoting och Dorotea. Ledningen är utformad som en luftledning med horisontella faslinor. Stolparna består av enkelstolpar i trä.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen är befintlig och inga åtgärder planeras för att ändra dess utförande eller strömlast. Detta medför att ingen ändring i nuvarande påverkan sker. Elledningar i luft medför generellt visuell störning och kan även utgöra hinder för fåglar. Positiva konsekvenser som uppstår vid ledningsgator är att gatan fungerar som gynnsam biotop för många växter och djur som gynnas av att den hålls öppen från igenväxning.

Vad händer just nu?

Projektet är i sitt startskede. Ett samrådsunderlag har tagits fram och skickats ut till berörda markägare, samt övriga intressenter, kommun och länsstyrelse. Samrådstiden för att inkomma med synpunkter pågår fram till den 5 november 2018.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontakt

 • Daniel Rasmusson

  COWI AB,
  Hamntorget 5, 252 21 Helsingborg

  010-850 14 26

 • Malin Axner

  E.ON Energidistribution AB
  Box 787, 851 22 Sundsvall

  070-389 14 67

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)