Elnätsinvesteringar | Rydsgård-Skivarp - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Ansökan om nya kraftledningar

Planerade kraftledningar mellan Rydsgård och Skivarp.

Lokalisering och utformning

Alternativa stråk för ledningarna utreds i syfte att finna den bästa lokaliseringen. Utredningsområdet begränsas av de planerade stationerna norr om Rydsgård och Skivarp.

Förutsedd miljöpåverkan

Oavsett val av stråk kommer intresseområden avseende naturmiljö och kulturmiljö med mera att beröras. Miljöpåverkan redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att redovisas mer utförligt i ansökan om tillstånd.

Vad händer nu

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken har genomförts avseende projektet. Underlag till ansökan och miljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram.

Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)