Elnätsinvesteringar | Rydsgård-Skivarp - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Ansökan om nya kraftledningar

Planerade kraftledningar mellan Rydsgård och Skivarp.

Lokalisering och utformning

Alternativa stråk för ledningarna utreds i syfte att finna den bästa lokaliseringen. Utredningsområdet begränsas av de planerade stationerna norr om Rydsgård och Skivarp.

Förutsedd miljöpåverkan

Oavsett val av stråk kommer intresseområden avseende naturmiljö, kulturmiljö m.m. att beröras. Miljöpåverkan redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att redovisas mer utförligt i ansökan om tillstånd.

Vi välkomnar dina synpunkter

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken genomförs avseende  projektet.

Som en del i samrådet bjuder vi in till öppet hus i Rydsgårdshus, Västra Storgatan 4 i Rydsgård den 2/2 klockan 16-20.

För att kunna planera samrådsmötet på bästa sätt ber vi att du anmäler din närvaro på mötet senast den 27 januari till Sofia Elg.

Synpunkter i samrådet lämnas till Sofia Elg via e-post eller till nedanstående adress:

Ramböll Sverige AB
Sofia Elg
Skeppsgatan 5
211 11 Malmö

Vi vill ha dina synpunkter senast den 24 februari 2017.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution