Elnätsinvesteringar | Sjöbogöl-Kvillsfors - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar vid solig äng

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kV kraftledning

Lokalisering och utformning

Ledningssträckan är cirka 5,2 kilometer lång. Ledningen går från Sjöbogöl, denna punkt utgörs inte av någon transformatorstation eller avgreningspunkt utan är enbart en administrativ punkt, vidare till Kvillsfors transformatorstation. Till största del går ledningen genom skogsmark. Inga bostadshus finns i direkt närhet till kraftledningen.

Förutsedd miljöpåverkan

Ledningen berör ett antal miljöintressen vilka finns redovisade i framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skickats in till Energimarknadsinspektionen. Konsekvenserna av ett förlängt tillstånd för ledningen redovisas i den MKB som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Samråd för projektet är avslutat och ansökan om nätkoncession för linje har i juni 2017 lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av kontaktpersonerna.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)